Cover Image of Download E-Office ViCem APK

Download E-Office ViCem APK

votes 4.7/5

The description about Download E-Office ViCem APK

Quản lý văn bản và điều hành là một trong những ứng dụng thông tin quan trọng hiện đang được quan tâm hàng đầu trong các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay. E-Office là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị
- Thông tin điều hành
Phạm vi và đối tượng phục vụ của ứng dụng là các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thường xuyên tiếp nhận, xử lý, phát hành khối lượng lớn các công văn, giấy tờ, công việc chính vì thế ứng dụng E-Office là giải pháp trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc, giúp tạo lập một môi trường điều hành tác nghiệp điện tử mọi lúc, mọi nơi.

What's new

Thêm mới chức năng, tối ưu ứng dụng

Additional information

Update on
2021-10-14
Package name
vn.com.vnpt.vinaphone.vnptsoftware.qlvbdh.vicem
Author
VinaPhone
Version name
1.24
Installs
1.000++
File size
11.464.911 bytes
Category
TOOLS
Requirements
Android 4.4+
Get it on
Content rating
Rated for 3+

Similar to "E-Office ViCem"