Cover Image of Download Kinh Pháp Cú APK

Download Kinh Pháp Cú APK

votes 0/5

The description about Download Kinh Pháp Cú APK

423 Kinh Pháp Cú - Lời Phật dạy
Dhammapāda
Tỳ-kheo Thích Minh Châu dịch

89
Những ai với chánh tâm
Khéo tu tập giác chi
Từ bỏ mọi ái nhiễm
Hoan hỷ không chấp thủ
Không lậu hoặc, sáng chói
Sống tịch tịnh ở đời
Phẩm Hiền Trí

208
Bậc hiền sĩ, trí tuệ
Bậc nghe nhiều, trì giới
Bậc tự chế, thánh nhân
Hãy gần gũi, thân cận
Thiện nhân, trí giả ấy
Như trăng theo đường sao
Phẩm An Lạc

289
Biết rõ ý nghĩa này
Bậc trí lo trì giới
Mau lẹ làm thanh tịnh
Con đường đến Niết Bàn
Phẩm Đạo

Tranh Thầy Pháp Hạnh

What's new

Additional information

Update on
2021-10-15
Package name
kinh.phapcu
Version name
2.0
Installs
50++
File size
15.280.963 bytes
Category
LIFESTYLE
Requirements
Android 4.4+
Get it on
Content rating
Rated for +