Cover Image of Download FABi Pos APK

Download FABi Pos APK

votes 4.5/5

The description about Download FABi Pos APK

Fabi một sản phẩm của công ty cổ phần iPOS.vn


- Phần mềm bán hàng Fabi giúp xử lý các nghiệp vụ từ đơn giản tới phức tạp trong kinh doanh nhà hàng với giao diện trực quan, tính năng thông minh, thao tác thân thiện

- Fabi phù hợp nhiều mô hình đa dạng trong kinh doanh nhà hàng cũng như dễ dàng nâng cấp, thay đổi để đáp ứng việc mở rộng quy mô trong tương lai.

- Mọi thông tin kinh doanh tại từng điểm bán cụ thể được thống kê hiệu quả và chính xác, trợ giúp nhà quản trị trong việc ra các quyết định quan trọng cho toàn chuỗi nhà hàng
Fabi is a product of iPOS.vn joint stock company


- Fabi sales software helps handle simple to complex business operations with an intuitive interface, smart features, and friendly operations.

 - Fabi is suitable for many different models in restaurant business as well as being easy to upgrade and change to meet future expansion.

- All business information at each specific selling point is efficiently and accurately statistics, assisting managers in making important decisions for the entire restaurant chain.

What's new

- v1.7.6(26/06/2020)
+ Optimize login.
- v1.7.5(23/06/2020)
+ Thêm amount với case tặng voucher khi in bill
- v1.7.4(17/06/2020)
+ Fix bugs, tối ưu ứng dụng
- v1.7.3(14/06/2020)
+ Tự động nhận screenwidth với máy in TP080 mà ko cần cấu hình.
- v1.7.2(08/06/2020)
+ Tối ưu luồng load đơn online
+ Fix lỗi double click order.

Additional information

Update on
2020-06-30
Package name
com.ipos.fabi
Author
FABi
Version name
1.7.6
Installs
500++
File size
28.407.643 bytes
Category
BUSINESS
Requirements
Android 4.4+
Get it on
Content rating
Rated for 3+