Cover Image of Download Cung cầu lao động - Huế APK

Download Cung cầu lao động - Huế APK

votes 0/5

The description about Download Cung cầu lao động - Huế APK

Để sử dụng ứng dụng bạn cần phải đăng nhập.
Với điều tra viên bạn cần có tài khoản do cán bộ cấp xã cung cấp để có thể đăng nhập vào ứng dụng.
Bạn chọn vào \"ĐĂNG NHẬP\", nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu và chọn \"ĐĂNG NHẬP\" để đăng nhập vào ứng dụng.
Sau khi đăng nhập thành công bạn đã có thể sử dụng các chức năng của ứng dụng.

What's new

45 (2021.12.03.45)
fix lỗi cho Cầu Lao Động

Additional information

Update on
2021-12-06
Package name
com.huetechcoop.cung_cau_viec_lam
Author
HuetechCoop
Version name
2021.12.03.45
Installs
1.000++
File size
2.270.080 bytes
Category
TOOLS
Requirements
Android 4.1+
Get it on
Content rating
Rated for +

Similar to "Cung cầu lao động - Huế"