Cover Image of Download CM Fish Farm APK

Download CM Fish Farm APK

votes 0/5

The description about Download CM Fish Farm APK

Ứng dụng hỗ trợ Kỹ sư vùng nuôi quản lý ao cá của khách hàng mà mình được phân công chăm sóc.
Bao gồm:
- Ghi nhận Thức ăn và Hao hụt của ao
- Ghi nhận các Thông số môi trường của ao
- Ghi chú về Thuốc và Hóa chất sử dụng trên ao
- Các công cụ tiện ích để Ghi nhận giá cá, giá thức ăn của từng khu vực
- Hiển thị bản đồ vùng nuôi

What's new

CM Fish Farm phiên bản này chỉnh sửa một số lỗi về giao diện

Additional information

Update on
2021-09-26
Package name
com.comay.bontimeagri
Version name
1.4.15
Installs
10++
File size
15.101.250 bytes
Category
TOOLS
Requirements
Android 4.1+
Get it on
Content rating
Rated for 3+