Cover Image of Download BAD Mobile APK

Download BAD Mobile APK

votes 4.3/5

The description about Download BAD Mobile APK

Ứng dụng cho phép người dùng xem thông tin và điều khiển hoạt động của thiết bị GSHT do Bình Anh sản xuất. Ứng dụng cung cấp các công cụ sau:
- Xem thông tin và trạng thái hoạt động của thiết bị GSHT theo thời gian thực.
- Cấu hình và điều khiển hoạt động thiết bị.
- Xem ảnh chụp và một số báo cáo của thiết bị.
- Hỗ trợ Kỹ thuật viên nhập và gửi một số thông tin nghiệp vụ.
- Cập nhật trạng thái ứng dụng về trung tâm điều phối.
- Giám sát vị trí người dùng và gợi ý các đơn BH theo vị trí.

What's new

Bổ sung cấu hình khách lẻ

Additional information

Update on
2022-01-15
Package name
com.bapnc.bad
Author
BA PNC
Version name
2.6
Installs
500++
File size
59.732.887 bytes
Category
TOOLS
Requirements
Android 5.0+
Get it on
Content rating
Rated for 3+

Similar to "BAD Mobile"