Cover Image of Download Họp Tỉnh Ủy APK

Download Họp Tỉnh Ủy APK

votes 0/5

The description about Download Họp Tỉnh Ủy APK

Ứng dụng Họp Tỉnh Ủy được xây dựng nhằm cung cấp các thông tin, trợ giúp cho các Cán bộ trong các cuộc họp không giấy. Các tính năng chính của phần mềm bao gồm:

- Cung cấp thông tin Lịch họp
- Cung cấp thông tin Tài liệu họp
- Cung cấp thông tin Chương trình họp
- Cung cấp tính năng Họp trực tuyến
- Cung cấp thông tin Xin ý kiến
- Cung cấp tính năng Biểu quyết
- Cung cấp thông tin Thông báo
- Cung cấp thông tin Kết luận họp
- Cung cấp thông tin Tài liệu tham khảo
- Cung cấp tính năng Đọc văn bản
- Cung cấp tính năng Điều khiển bằng giọng nói
- Cung cấp thông tin Hậu cần

What's new

Cập nhập thêm tài liệu họp.

Additional information

Update on
2021-11-26
Package name
aic.hopthongminh.tinhuy
Version name
3.2
Installs
100++
File size
53.757.971 bytes
Category
TOOLS
Requirements
Android 5.0+
Get it on
Content rating
Rated for 3+

Similar to "Họp Tỉnh Ủy"